Principal - Noticias

Comezo de curso 2020-2021 para Secundaria, Ciclos Formativos e Bacharelato

Instruccións para o comezo de curso
 

Boas tardes, familias.

Salvo imprevistos que puidesen xurdir, comeza o novo curso 2020-2021 polo que vos indico os días e horas de inicio das clases para as etapas de Secundaria, Ciclos Formativos e Bacharelato. Recórdovos primeiramente as datas:

- 23 de setembro: 1º e 2º da ESO, 1º de Bacharelato e 1º de Ciclo Medio

- 24 de setembro: 3º da ESO, de 2º de Bacharelato, e 2º de Ciclo Medio

- 25 de setembro: 4º da ESO e FPB.

Co novo protocolo COVID do centro, tanto a entrada como a saída do centro faranse de forma graduada polo que paso a matizar os horarios de entrada ao centro:

- 1º ESO: de 8:10 a 8:20 pola porta principal.

- 2º ESO: de 8:25 a 8:35 pola porta principal.

- 3º ESO: de 8:10 a 8:20 pola porta principal.

- 4º ESO: de 8:25 a 8:35 pola porta principal.

- 1º e 2º de Ciclo Medio: de 8:10 a 8:20 pola porta principal.

- 1º e 2º de FPB: de 8:25 a 8:35 pola porta principal.

- 1º Bacharelato: de 8:25 a 8:35 pola porta de Valle Inclán (entrada á Capela).

- 2º Bacharelato: de 8:10 a 8:20 pola porta de Valle Inclán (entrada á Capela).

É imprescindible o compromiso de todo o alumnado e das súas familias no cumprimento destas franxas horarias para a xestión eficaz e segura das entradas do centro.

Agradecemos enormemente a vosa colaboración.