Calendario escolar 2022 - 2023

CALENDARIO LECTIVO
UNIDADES DE 1 E 2 ANOS: Do 1 de setembro ao 31 de xullo
INFANTIL E PRIMARIA: Do 8 de setembro ao 21 de xuño, ambos inclusive
SECUNDARIA, BACHARELATO, FPB, E CICLO FORMATIVO: Do 8 de setembro ao 21 de xuño, ambos inclusive

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 
NADAL: Dende o día 23 de decembro de 2022 ata o 6 de xaneiro de 2023, ambos inclusive
ENTROIDO: Días 20, 21 e 22 de febreiro de 2023, ambos inclusive.
SEMANA SANTA:                      Do 3 ao 10 de abril de 2023, ambos inclusive
DÍAS FESTIVOS: 

Son festivos, a efectos académicos, os seguintes:

31 de outubro de 2022 (Día do Ensino) 

DÍAS NON LECTIVOS

Días solicitados á Delegación Provincial da Consellería de Educación:
* 5 de decembro de 2022

 

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE ESO E BACHARELATO
1ª AVALIACIÓN: do 24 ao 28 de outubro
2ª AVALIACIÓN:  do 21 ao 25 de novembro
3ª AVALIACIÓN / Final: do 23 ao 27 de xaneiro
SUFICIENCIA / RECUPERACIÓN: do 2 ao 6 de maio

 

 

AVALIACIÓNS NIVEL
EI EPO ESO 1º BACH 2º BACH CF FPB
Avalaiación de seguemento       28 outubro 28 outubro    
1ª  13 decembro 14-15 decembro 12 ó 16 de decembro Exames: 18, 21 e 22 novembro.

Avaliación: 7 decembro

Exames: 18, 21 e 22 novembro.

Avaliación: 7 decembro

19 decembro 19 decembro
2ª  21 marzo 22-23 marzo 13 ó 17 de marzo Exames 2, 3 e 6 de marzo.

Avaliación: 16 de marzo
Exames 2, 3 e 6 de marzo.
 

1º CF: 20 marzo

2º CF: 13 marzo
(preavaliación)
20 marzo (avaliación)

1º FPB: 20 marzo

2º FPB: 20 marzo

    5 ó 9 de xuño     1º CF: 1 xuño 2º FPB: Final de Módulo 18 abril
3ª / FINAL 13 xuño 14-15 xuño Avaliación Final 22 xuño Exames 29, 30 e 31 de maio.

Avaliación: 8 de xuño
Exames 8, 9 e 10 de maio.

Avaliación: 18 maio*
1ºCF e 2ºCF Avaliación Final 23 de xuño

1º FPB Avaliación Final 8 xuño

2º FPB Final de Ciclo 23 xuño

EXTRAORDINARIA       Exames 19, 20 e 21 de xuño.

Avaliación 23 xuño.
Exames 19, 20 e 21 de xuño.

Avaliación 23 xuño.
  1º FPB Exames 19, 20, 21 de xuño.

Avaliación Extraordinaria 23 xuño