Calendario escolar 2021 - 2022

CALENDARIO LECTIVO
UNIDADES DE 1 E 2 ANOS: Do 1 de setembro ao 31 de xullo
INFANTIL E PRIMARIA: Do 9 de setembro ao 22 de xuño
SECUNDARIA, BACHARELATO, FPB, E CICLO FORMATIVO: Do 15 de setembro ao 22 de xuño                                      

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 
NADAL: Dende o día 22 de dicembro de 2021 ata o 7 de xaneiro de 2022, ambos incluidos
ENTROIDO: Días 28 de febreiro, 1 e 2 de Marzo de 2022
SEMANA SANTA:                      Do 11 ao 18 de abril de 2022, ambos incluidos.
DÍAS FESTIVOS: 

Son festivos, a efectos académicos, os seguintes:

* 11 de outubro de 2021 (Día do Ensino) 
* 12 de outubro de 2021 (Día da Festa Nacional de España)
* 1 de novemmbro de 2021 (Día de Tódoslos Santos)
* 6 de decembro de 2021 (Día da Constitución)
* 8 de decembro de 2021 (Día da Inmaculada)
* 17 de maio de 2022 (Día das Letras Galegas)

DÍAS NON LECTIVOS

Días solicitados á Delegación Provincial da Consellería de Educación:
* 7 de decembro de 2021
* 16 de maio de 2021
*  (pendentes de confirmación pola administración)

 

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE ESO E BACHARELATO
1ª AVALIACIÓN:  
2ª AVALIACIÓN:   
3ª AVALIACIÓN / Final:  
SUFICIENCIA / RECUPERACIÓN:  
AVALIACIÓNS NIVEL
EI EPO ESO 1º BACH 2º BACH CF FPB
Avalaiación de seguemento              
1ª               
2ª               
3ª / FINAL              
FINAL              

* Pendente de confirmar en función das datas de ABAU