Calendario escolar 2023 - 2024

CALENDARIO LECTIVO
UNIDADES DE 1 E 2 ANOS: Do 1 de setembro ao 31 de xullo
INFANTIL E PRIMARIA: Do 11 de setembro ao 21 de xuño, ambos inclusive
SECUNDARIA, BACHARELATO, FPB, E CICLO FORMATIVO: Do 11 de setembro ao 21 de xuño, ambos inclusive

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 
NADAL: Dende o día 22 de decembro de 2023 ata o 7 de xaneiro de 2024, ambos inclusive
ENTROIDO: Días 12, 13 e 14 de febreiro de 2024, ambos inclusive.
SEMANA SANTA:                      Do 25 de marzo ao 1 de abril de 2024, ambos inclusive
DÍAS FESTIVOS: 

Son festivos, a efectos académicos, os seguintes:

* 7 de decembro de 2023 (Día do Ensino) 

DÍAS NON LECTIVOS

Días solicitados á Delegación Provincial da Consellería de Educación:
* 13 de outubro de 2023 (CONFIRMADO)
* 20 de maio de 2024 (pendente de confirmación)

 

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE ESO E BACHARELATO
1ª AVALIACIÓN:  
2ª AVALIACIÓN:   
3ª AVALIACIÓN / Final:  
SUFICIENCIA / RECUPERACIÓN:  

 

 

AVALIACIÓNS NIVEL
EI EPO ESO 1º BACH 2º BACH CF FPB
Avalaiación de seguemento              
1ª         

 

   
2ª           

 

 

             
3ª / FINAL            

 

EXTRAORDINARIA