Titorías de 4º ESO

4º A

 

Titor/a: Alberto Veiras Mejuto (alberto.veiras@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

4º B

 

 

Titor/a: Inés Sixto García (ines.sixto@fhsm.es) 

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

4º C

 

Titor/a: Mar Santos (mar.santos@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Martes 8:30-920
Jueves 13:10-13:50

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

Materias pendentes