Transporte

O Fogar de Santa Margarida conta cun servizo de transporte ofrecido por Autocares Vázquez. Con este servizo trátase de atender as necesidades de desprazamento dos alumnos que así o precisen. 

Autocares Vázquez crea as liñas e os percorridos en función das localizacións dos alumnos que empreguen este servizo. Para unha maior personalización do servizo trátase de establecer cada parada segundo as demandas das familias. 

A oferta deste servizo abrangue dende Educación Infantil ata Educación Secundaria Obrigatoria, sempre que exista suficiente demanda. Conta en todo momento con coidadoras que acompañan aos alumnos durante todo o traxecto.