Titorías de 3º ESO

3º A

Datas de exames de 3º A

Titor: Raúl Rodríguez Borrajeiros (raulrb.chsm@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

3º B

Datas de exames de 3º B

Titor/a: Marta Felpete Facal (martatutoriahogar@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   

Por favor, soliciten as titorías por email o u a través do alumno cunha semana de antelación. Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

3º C

Datas de exames de 3º C

Titor/a: Carlos Medrano Martínez (carlosmedranotitoria@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   


Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

3º D

Datas de exames de 3º D

Titor/a: Marcos Díaz Losada (mdiazlosada@edu.xunta.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   


Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

Materias pendientes

Actividades

Matemáticas Aplicadas - Semana do 16 ao 20 de marzo

Esta semana temos 3 sesións de traballo por diante

Concurso Intercentros de Cultura Clásica

Fogar de Santa Margarida
28 de maio
O pasado 28 de maio o Fogar de Santa Margarida foi sede do Concurso Intercentros de Cultura Clásica, no que o alumnado de 3º e 4º da E.S.O. competiu cos coñecementos adquiridos durante o curso nas materias de Cultura [...]