Titorías de 2º ESO

 

2º A

Datas de exames de 2º A

Titora: Rebeca Reigosa Rivas (rebecareigosa@edu.xunta.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º B

Datas de exames de 2º B

Titora: Carmen María Vega (nekavegasanchez@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º C

Datas de exames de 2º C

Titora: Carolina Gabín López  (carolinagabinlopez@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º D

Datas de exames de 2º D

Titor/a: Mª del Carmen Penas Peón (maykafyq@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

Materias pendentes

Actividades

Excursión de fin de curso... á aventura!

12 - 13 xuño
De excursión a Mazaricos

Booktubers

Febrero 2019
Como xa vai sendo habitual nos últimos anos, na asignatura de inglés de 2º e 3º de ESO,  evalúase o libro de lectura anual coa realización dun booktuber, no que os alumnos, contan  as súas [...]