Titorías de 2º ESO

 

2º A

 

Titora Carolina Gabín López  (carolina.gabin@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Martes e mércores 11:30
Jueves 13:10

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º B

 

Titor: Marcos Díaz Losada (marcos.diaz@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º C

 

 

TitoraSilvia Suárez Bregua (silvia.suarez@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Mércores 14:30 - 16:30
Xoves 12:20 - 14:00
Venres 12:20 -13:00


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

Materias pendentes