Titorías de 1º ESO

1º A

Datas de exames de 1º A

Titor: J. Vicente Veiga Doldán (vicenteveigadoldan@yahoo.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

 

1º B

Datas de exames de 1º B

Titor/a: Brais Rodríguez Verde (brais.tutoria@.gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

1º C

Datas de exames de 1º C

Titor/a: Silvia Suárez Bregua (silviatutoriafhsm@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

1º D

Datas de exames de 1º D

Titor/a: Paulino Pais Barreiro (paulino.tutoria@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

Actividades

DÍA 13... 13 HORAS

Que será, será...

Tarefas de Matic

Do 23/03 ao 12/04
Recopilación de exercicios que deberían estar feitos e superados (nota A, B ou C) a estas alturas do curso.