Titorías de 2º FPB Servizos Comerciais

2º FPB Servizos Comerciais

 

 

Titor/a: Elena Iglesias (elena.iglesias@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS

DÍA HORA
Luns e Mércores 14:00 - 16:00

Solicitar as titorías cunha semana de antelación á cita. Non se concederán titorías durante as semanas de avaliación.

Materias pendentes