Exames de 1º ESO D

Toda a información contida nesta páxina é a título informativo.
O feito de que non apareza a data dun exame ou de entrega dun traballo non significa que non o haxa.

DATA

MATERIA

TEMA

OBSERVACIÓNS

09/03/2022 Xeografía e Hitoria Tema 8 Só os apartados explicados
02/02/2022 Xeografía e Historia Tema 7 Só os apartados explicados
20/01/2022 Lengua castellana As categorías gramaticales e as frases Teórico e práctico
14/01/2022 Bioloxía e Xeoloxía Tema 3 A xeosfera
17/12/2021 Lingua e Literatura Galega Gramáticas 1-2-3 1º Control 2ª AV
09/12/2021 Inglés Units 2, 3   
03/12/2021 Xeografía e Historia Temas 5,6 Só o explicado na clase
01/12/2021 Francés Unités 0-1-2 Gramática, Vocabulario e Tradución de frases
30/11/2021 Bioloxía e Xeoloxía Tema 2 A Terra no universo
26/11/2021 Lingua e Literatura Galega Pequena Historia da Coruña Control tipo test de lectura
25/11/2021 Promoción de Estilos de Vida Saudables 1ª Avaliación  
25/11/2021 LENGUA CASTELLANA TEMAS 0-2-3  
19/11/2021 Lingua e Literatura Galega Ortografías 7 a 12 Control: resumo, exercicios prácticos, exercicios de aplicación ou de recoñecemento de contidos e mapa conceptual.
11/11/2021 Matemáticas 02  
10/11/2021 Francés Unités 0 et 1 Gramática, verbos, vocabulario e tradución de frases
05/11/2021 Xeografía e Historia Temas 1,2,3,4 Só o explicado na clase
03/11/2021 Inglés Starter unit - Unit 1   
22/10/2021 Lingua Galega Ortografías 1 a 6 Control: resumo dun texto, xustificación e exemplificación de regras ortográficas, resolución práctica de exercicios, creación de textos narrativos a partir de regras ortográficas e elaboración de mapa conceptual.
21/10/2021 Matemáticas 01  
20/10/2021 LENGUA CASTELLANA TEMAS 0-1 TEÓRICO-PRÁCTICO
15/10/2021 Bioloxía e Xeoloxía Tema 1 O estudo da natureza